top of page

Acerca de

Candy Cotton

Tietosuojaseloste

Millaista tietoa keräämme 

 

Palautetiedot: hankkeen toiminnasta sekä Perhevapaalta Työelämään -valmennuksista voi antaa palautetta sivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta. Palaute on mahdollista lähettää anonyyminä, ellei kävijä halua yhteydenottoa ja vastausta palautteeseen. Mikäli palautteen antaja haluaa jättää yhteystietonsa lomakkeelle, keräämme palautteen antajan nimen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen.  

Saavutettavuus: hankkeen tuottaman materiaalin saavutettavuudessa ilmenevistä puutteista voi antaa palautetta sivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta. Palaute on mahdollista lähettää anonyyminä, ellei kävijä halua yhteydenottoa ja vastausta palautteeseen. Mikäli palautteen antaja haluaa jättää yhteystietonsa lomakkeelle, keräämme palautteen antajan nimen, puhelinnumeron sekä sähköpostiosoitteen. 

Palautteet säilytetään luottamuksellisina. Järjestelmään, jossa palautteet sijaitsevat, pääsevät kirjautumaan käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla vain ne ELY-keskuksen työntekijät, joiden pitää käsitellä tietoja työnsä puolesta. Tietoverkot ja laitteistot, joilla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. 

Ilmoittautumiset Perhevapaalta Työelämään -valmennuksiin kerätään erillisen Webropol-lomakkeen kautta, joka on hankkeen nettisivuista erillinen (ilmoittautumistiedot kerätään ja käsitellään hankkeen nettisivujen ulkopuolella): niille on oma rekisteriseloste

 

Miten tietoa kerätään 

 

Tietoa kerätään sivuilla olevien lomakkeiden kautta sekä Webropol –ilmoittautumislomakkeen kautta.  

 

Miten säilytämme tietoja 

 

Rekisterinpitäjä ei luovuta ilmoittautuneiden henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Ilmoittautuneiden tiedot toimitetaan ilmoittautuessa valitun paikkakunnan palveluntuottajan tietoon palvelun toteuttamista varten. Palveluntuottaja vastaa siitä, että noudattaa voimassa olevan tietosuojalainsäädännön edellyttämiä menettelytapoja ja henkilötietojen käsittelyä ja suojaamista koskevia säännöksiä. Saamaamme palautetta käsittelemme vain sisäisesti. Valmennuksiin osallistuneiden henkilöiden antamaa palautetta voidaan käyttää hankkeesta toteutettavan vaikuttavuustutkimuksen ja loppuraportoinnin yhteydessä, mutta tällöin palaute ei ole yksilöitävissä valmennukseen osallistuneeseen henkilöön. Kaikki yksilöivät tiedot tuhotaan hankkeen päätyttyä.  

 

Evästeet 

 

Sivustomme käyttää toimiakseen välttämättömiä evästeitä. Sivustomme tarvitsee näitä automaattisesti aktivoituvia evästeitä, jotta se voi tarjota hyvän ja turvallisen käyttäjäkokemuksen. Tarkempaa tietoa näistä evästeistä löydät tältä sivustolta (englanniksi). Sivustomme ei käytä muita evästeitä. 

Evästeiden kautta saamme yksilöimätöntä tietoa sivuston kävijämääristä sekä klikkauksista. Käyttäjää ei voi tunnistaa näiden tietojen perusteella, eikä niitä voi yhdistää tunnistettavien tietojen kanssa, joita keräämme esimerkiksi palautteiden tai ilmoittautumisten yhteydessä. 

 

Tarkastusoikeus 

 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka osoite on alla. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti.  

Oikeus vaatia tiedon korjaamista 

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä Uudenmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen:  

Uudenmaan ELY-keskus  

Kirjaamo  

PL 36, 00521 HELSINKI. 

 

Uudenmaan ELY-keskus pidättää oikeuden tietosuojalausekkeiden mahdollisille päivityksille, ja ne astuvat voimaan heti kun ovat julkaistu nettisivuilla.  

Nettisivujen kävijällä on oikeus esittää kysymyksiä nettisivuilta löytyvän palautelomakkeen kautta.  

Päivitetty viimeksi 18.8.2021.

bottom of page