top of page
Candy Cotton

Perhevapaalta työelämään -valmennukset

Muut alueet

Toteuttajana Hoivatie Oy

Happy Girl with Dad

Mitä valmennuksessa tehdään?

Valmennuksessa saat tukea tulevan työurasi tarpeisiin. Käymme läpi urasuunnittelu- ja työnhakuprosessia napakalla ja osallistujien omaa tilannetta, toiveita ja tavoitteita tukevalla tavalla. Käytössäsi on kokeneen valmentajan henkilökohtainen tuki ja ohjaus.

Kenelle valmennus on
ja miten se järjestetään?

Etävalmennus on suunnattu perhevapaalla oleville vanhemmille, joilla ei ole voimassa olevaa työsuhdetta, tai joilla työsuhteen jatkumiseen liittyy epävarmuuksia. Henkilökohtaista valmennusta voidaan kuitenkin räätälöidä  myös omaan työhön palaavalle vanhemmalle, jolla työhön paluu mietityttää; työsuhteen puuttuminen ei siis ole kriteeri valmennukseen osallistumiselle.

 

Valmennukseen ilmoittaudutaan Perhevapaalta työelämään -hankkeen nettisivujen ilmoittautumislomakkeen kautta. Kun olemme saaneet ilmoittautumisesi, olemme sinuun yhteydessä palvelun aloitusta varten. Muiden alueiden palvelu toteutetaan etävalmennuksena verkossa tai puhelimen välityksellä.

Huomioittehan, että valmennukset päättyvät 31.10.2023. Näin ollen valmennustunnit eivät välttämättä täyty täysimääräisinä, jos aloitat valmennuksen vasta myöhemmin syksyllä.

Lue lisää valmennuksesta muilla alueilla täällä​.

School Notebook

Valmentaja

Pauliina Koskela

Tärkeimpiä asioita valmennuksessani ovat luottamus, läsnäolo, herkkyys, tasavertaisuus sekä omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen. Minulla on ratkaisukeskeinen, kannustava ja huumorilla varustettu työote valmennuksessa.

Olen työskennellyt opetusalalla, opettajien kouluttajana sekä ohjaustehtävissä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja opinto-ohjaaja. Minulla on myös tuoreita omakohtaisia kokemuksia perhevapaalta töihin siirtymisestä.

Parasta tässä työssä on päästä mukaan iloitsemaan muiden onnistumisista ja oivalluksista!

Valmentaja

Pinja Valo

Olen työhönvalmentaja ja kasvatuspsykologian asiantuntija.

 

Työurallani olen tehnyt sosiaalialalla erilaisia ohjaus- ja valmennustehtäviä sekä koulutuskentällä suunnittelutehtäviä. Olen valmentanut työttömiä työnhakijoita erilaisten TE-palveluiden hankkeissa, tehnyt yksilöllistä urasuunnittelutyötä, kouluttanut kevytyrittäjiä, ohjannut ja opettanut turvapaikanhakijoita sekä maahanmuuttajia, ja toiminut sosiaaliohjaajana lastensuojelutehtävissä. Hoivatiellä olen tehnyt pääasiassa ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta työikäisille, joilla on fyysisiä ja/tai psyykkisiä haasteita työ- ja toimintakyvyssään, ja jotka ovat aloittamassa työuraansa tai palaamassa työelämään. Autan ja tuen urasuunnittelussa, osaamisen ja palvelutarpeen kartoituksessa, työnhaussa, työ- ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan haasteissa.

 

Työssäni minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa. Tulipa matkan varrella sitten millaisia tilanteita vastaan tahansa, toimin rinnallakulkijana ja ohjaan yksilöä eteenpäin niissä asioissa, joissa hän itse toivoo. Vahvuuksinani ohjaustyössä on yksilöllinen, psykologinen ja dialoginen työote sekä asiakkaat, joilla on erilaisia mielenterveyden haasteita työ- ja toimintakyvyssään. Myös maahanmuuttajien työllistymisasioissa minun puoleeni voi kääntyä. 

Iita J kuva profiiliin.jpg

Valmentaja

Iita Juntunen

 

Olen koulutukseltani kasvatustieteiden maisteri ja ammatiltani kasvatuspsykologi ja erityisopettaja. Opiskelen lisäksi tällä hetkellä aikuisten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Oma työtaustani on erityisopetuksessa. Työssäni olen tukenut ja ohjannut oppilaita monenlaisissa oppimisen ja elämän haasteissa sekä koulupolkuun kuuluvissa taitekohdissa. Olen tehnyt paljon yhteistyötä koulun eri asiantuntijoiden ja laajemman verkostojen kanssa.

Työssä haluan tavoittaa asiakkaan, niin että asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja nähdyksi. Vuorovaikutuksen lähtökohta on ymmärrys asiakkaan yksilöllisen elämäntarinan rakentumisesta ja sen vaikutuksista nykyiseen elämäntilanteeseen. Yhdessä sanoitamme ja tutkimme, millaisia vahvuuksia asiakkaalla on ja millaisena tulevaisuuden työura voisi rakentua. Vahvuuksiani valmentajana on empaattisuus, psykologinen ymmärrys asiakkaan elämäntilanteesta ja vuorovaikutukseen perustava yhteistyö.  

Muiden alueiden valmennuksen toteuttaa Hoivatie Oy

bottom of page