Kahvilatyöntekijä nauraa.

Materiaalia työnantajalle

Olemme keränneet tälle sivulle tietoa perhevapaista työnantajan näkökulmasta - löydät olennaisen tiedon yhdestä paikasta!

Candy Cotton
Candy Cotton

Perhevapaat työsopimus- ja tasa-arvolaissa

Perhesuunnitelmat, raskaus ja perhevapaat eivät saa vaikuttaa rekrytointiin. Työntekijää ei myöskään voida irtisanoa edellä mainittujen syiden vuoksi. Lue lisää työnantajan velvollisuuksista täällä.

https://www.erto.fi/palvelut/tyo-ja-elama/blogi/4097-paluusuoja-turvaa-perhevapaalta-palaavan-tyoen-jatkumisen

Perhevapaista säädetään työsopimuslain luvussa neljä: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta: https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609

Katso kaikki työn ja perheen yhdistämistä edistävät lait: https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/mitka-lait-tukevat-perheen-ja-tyon-yhteensovittamista/

Kela tukee myös työnantajaa henkilöstön perhevapaissa

Kelalogo

Kelan sivuilta löydät tietoa perhevapaalta tulevien kustannusten tueksi.

 

Kun työnantaja maksaa työntekijän äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden ajalta palkkaa, Kela voi maksaa vanhempainpäivärahat suoraan työnantajalle.

Työnantajana voit saada perhevapaiden ajalta myös vuosilomakustannuskorvausta sekä äidin palkalliselta äitiysvapaalta perhevapaakorvausta.

 

Lue lisää klikkaamalla kelan logoa: https://www.kela.fi/tyonantajat-perhevapaat 

Candy Cotton

Yrittäjän perhevapaat

Työllistätkö itse itsesi ja olet saamassa perheenlisäystä? Kela tukee myös yrittäjien perhevapaita. Lue lisää täältä:

 

https://www.kela.fi/vanhempainpaivarahat-yrittajalle

https://www.ilmarinen.fi/tietoa-ilmarisesta/ajankohtaista/blogit-ja-artikkelit/2019/voiko-yrittaja-jaada-vanhempainvapaalle/

LEARN MORE