top of page
Kahvilatyöntekijä nauraa.

Materiaalia työnantajalle

Olemme keränneet tälle sivulle tietoa perhevapaista työnantajan näkökulmasta - löydät olennaisen tiedon yhdestä paikasta!

Candy Cotton

Perhevapaat lainsäädännössä

Olethan tietoinen, että perhevapaista säännellään lainsäädännössä, ja oikeus perhevapaisiin perustuukin työsopimuslakiin (55/2001)? Työntekijällä on oikeus saada vapaaksi työstä sairausvakuutuslaissa tarkoitetut äitiys-, erityisäitiys-, isyys- ja vanhempainrahakaudet, ja perhevapaiden päättyessä työntekijällä on oikeus palata ensisijaisesti aikaisempaan työhönsä. Lisäksi laissa muun muassa säädetään, että työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta työntekijän raskauden johdosta eikä sillä perusteella, että työntekijä käyttää oikeuttaan kyseisen lain 4 luvussa säädettyyn perhevapaaseen. Työnantajan pyynnöstä työntekijän on esitettävä selvitys raskaudestaan.

 

Lain naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) tarkoituksena on estää sukupuoleen perustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä. Tuttavallisemmin laki tunnetaankin ”tasa-arvolakina”. Laista löytyvät syrjinnän yleiskielto (7 §) sekä syrjinnän erityiskieltoja (8–8 e §), joissa määritellään syrjivä menettely esimerkiksi työelämässä ja oppilaitoksissa.

 

Tasa-arvolaissa syrjintä raskauden ja perhevapaan perusteella on kielletty, ja lain noudattamista valvoo tasa-arvovaltuutettu. Työnantajan velvollisuuksiin voit tutustua tasa-arvovaltuutetun sivuilla täällä ja työntekijän oikeuksiin täällä.  

 

Tärkeimmät perheen ja työelämän yhteensovittamista koskevat lait ja lainkohdat löydät täältä.

Kela tukee myös työnantajaa henkilöstön perhevapaissa

Logo_Kela_rgb.png

Kelan sivuilta löydät tietoa perhevapaalta tulevien kustannusten tueksi.

 

Kun työnantaja maksaa työntekijän äitiys-, isyys- tai vanhempainrahakauden ajalta palkkaa, Kela voi maksaa vanhempainpäivärahat työnantajalle.

Työnantajana voit saada perhevapaiden ajalta myös vuosilomakustannuskorvausta sekä äidin palkalliselta äitiysvapaalta perhevapaakorvausta.

Lue lisää klikkaammalla Kelan logosta yllä tai tästä!

 

Perheystävällisyys työpaikalla - mitä se tarkoittaa ja miksi siihen kannattaa panostaa?

Perheystävällisyys työpaikalla - miksi siihen kannattaa panostaa ja miten?

Hyvinvoiva henkilöstö, kohonnut työmotivaatio ja hyvä maine työnhakijoiden sekä muiden sidosryhmien keskuudessa ovat muutamia esimerkkejä siitä, miksi perheystävällisyyteen kannattaa panostaa työpaikalla. Katso väestöliiton kokoama muistilista esihenkilölle täältä!

Väestöliiton teemasivustolle työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen pääset täältä. Sivustolta löydät paljon hyödyllisiä linkkejä työhön, perheeseen ja näiden yhteensovittamiseen liittyen.

Joustavuus työajoissa, etätyö ja hyvät käytännöt työhön palaamiseen ovat esimerkkejä Työterveyslaitoksen vinkkilistalta työn ja muun elämän yhteensovittamiseen. Kattavamman Työterveyslaitoksen oppaan työpaikoille työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi löydät täältä. Erityisesti isien perhevapaisiin liittyen löydät TTL:n tietoa tästä.

Candy Cotton

Onko teidän työpaikkanne perheystävällinen?

PYT_ohjelma_logo (002).jpg

Ollaanko organisaatiossanne perheystävällisiä? Miten perheystävällisyyttä voitaisiin parantaa?

 

Väestöliitto myöntää Perheystävällinen työpaikka -tunnuksen työpaikoille, jotka täyttävät perheystävällisyyden kriteerit. Tarkista oheisesta listasta, täyttääkö työpaikkanne perheystävällisen työpaikan periaatteet. 

 

Mikäli tuntuu, että parantamisen varaa ja tehtävää riittää vielä, on hyvä hetki ryhtyä töihin nyt heti. Kuten Väestöliiton sivuilla todetaan, "tunnus kertoo työnantajan sosiaalisesta vastuullisuudesta ja sitoutumisesta perheystävällisyyden toteuttamiseen." Perheystävällisyys on kilpailuvaltti moneen suuntaan!

Candy Cotton

Yrittäjän perhevapaat

Työllistätkö itse itsesi ja olet saamassa perheenlisäystä? Kela tukee myös yrittäjien perhevapaita. Lue lisää:

vanhempainpäivärahoista yrittäjälle Kelan sivuilta täältä.

 

Ilmarisen sivuilta yrittäjän äitiys- ja isyyslomista täältä.

Candy Cotton

Vinkkejä organisaation työntekijöille? Tutustu yhdessä MiB:n kanssa tekemäämme Perhevapaalta sujuvasti työelämään -oppaaseen!

bottom of page