top of page
Candy Cotton

Perhevapaalta työelämään -valmennukset

Pohjois-Pohjanmaalla

Toteuttajana Hoivatie Oy

Happy Girl with Dad

Mitä valmennuksessa tehdään?

Valmennuspalveluun osallistuminen tukee vanhempien siirtymistä lähemmäs työelämää sekä työelämävalmiuksien vahvistamista räätälöidyn työelämälähtöisen valmennuksen avulla. Valmennuksen ensisijaisena tavoitteena on tarjota tukea työnhakuun ja urasuunnitteluun sekä vastata työelämään liittyvissä kysymyksissä. Valmennuksen aikana tarjoamme tietoa mahdollisista koulutus- ja yrittäjyysvaihtoehdoista. Työelämään liittyvien tavoitteiden lisäksi lähtökohtana on hyvinvoinnin ja voimavarojen vahvistaminen ja sen kautta koko perheen hyvinvoinnin edistäminen. Valmennuksen aikana asiakkaat saavat selkeyttä osaamiseensa ja yleisen hyvinvointinsa lisäämiseen sekä tarvittavat työkalut (esim. päivitetty cv, monipuoliset työnhakukanavat) onnistuneeseen työelämään siirtymiseen. 

Kenelle valmennus on
ja miten se järjestetään?

Perhevapaalta työelämään -valmennukseen voi osallistua perhevapaalla oleva tai perhevapaan/pikkulapsivaiheen jälkeen epävarmassa työllisyystilanteessa olevat tai uutta suuntaa uralleen etsivät vanhemmat Oulun alueelta ja lähikunnista. Valmennus toteutetaan intensiivisenä yksilö- ja ryhmävalmennuksena noin 3kk:n aikana niin, että yksilövalmennusta on 14h ja ryhmävalmennusta 10h. Valmennukseen liittyy 2h seurantatapaaminen. Valmennuksessa huomioidaan aina asiakaskohtaiset tarpeet. Ryhmävalmennukset suunnitellaan joustavasti valmennukseen osallistuvien vanhempien kiinnostuksen ja tarpeiden mukaisesti. 

Lue lisää valmennuksista Oulussa täältä ja ilmoittaudu mukaan ilmoittautumislomakkeen kautta!

Tutustu valmentajiin!

School Notebook
marjut.jpg

Valmentaja

Marjut Vaarala

 

Olen työskennellyt pitkään ohjaus- ja neuvontatyössä työnhaun ja urasuunnittelun parissa. Minulla on monipuolista osaamista koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista sekä kokemusta moniammatillisesta verkostotyöskentelystä. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, lisäksi olen suorittanut sosiaalialan opintoja.

 

Työskentelyotteeni on asiakaslähtöinen, kannustava ja ratkaisukeskeinen. Pidän ohjaustyössä tärkeänä asiakkaan kuuntelemista ja tukemista. Asiakkaan omat toiveet, tavoitteet ja elämäntilanne ovat ohjauksen lähtökohtana ja antavat suunnan yksilöllisen urapolun suunnitteluun.

tukemiseen. 

Hoivatie valmentaja Anna.jpg

Valmentaja

Anna Nieminen

”Meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, joten meidän tulisi kuunnella enemmän kuin puhua”. Näin viisaasti on todennut joku muinainen heppu nimeltään Zenon Kitionilainen. Tämä ja se, että jokainen ansaitsee tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi, ovat kaiken ohjaustyöni perusta. Uskon, että ihan jokaisella meillä on mahdollisuus löytää oma elämäntehtävänsä ja olla sitä kautta hyödyksi myös muille. Se tapahtuu, kun ensin löytää omat vahvuutensa ja sen paikan, missä vahvuuksiaan pääsee mahdollisimman paljon hyödyntämään. Tässä prosessissa olen mielelläni auttamassa ja rinnalla kulkemassa.

Olen työskennellyt monipuolisissa ohjaus-, valmennus- ja opetustehtävissä pian kymmenkunta vuotta. Koulutustaustani on kasvatustieteistä.

Työssäni nautin eniten ”myötäylpeyden” tunteesta – siitä, kun huomaa, että asiakas iloitsee saavuttaessaan omia tavoitteitaan ja itse on saanut jollakin, pienelläkin tapaa olla myötävaikuttamassa asiaan. Tai olla edes paikalla seuraamassa, kun tällaista tapahtuu - jaettu ilo on paras ilo!

Merja.jpg

Valmentaja

Merja Järvelä

 

Olen voimavarakeskeinen, monipuolisen työkokemuksen omaava terveys-, opetus- ja ohjausalan sitoutunut rinnallakulkija. Lähtökohtaisena ajatuksena työskentelyssäni on läsnäolo, aito kohtaaminen ja ihmisen kokonaisvaltainen hyvinvointi. 

  

Olen koulutukseltani TtM, opettaja, kätilö ja sairaanhoitaja. Opiskelen tällä hetkellä neuropsykiatriseksi valmentajaksi. Minulla on työkokemusta hoitotyöstä, opetus- ja ohjaustyöstä, lyhytterapeuttisesta työskentelystä sekä erilaisten vertaistukiryhmien ohjaamisesta. 

  

Monipuolinen työkokemukseni perheiden hyvinvoinnin parissa antaa näkökulmia perhevapaalla olevien vanhempien tukemiseen lähemmäs työelämää, omaa urapolkua sekä työelämävalmiuksien, hyvinvoinnin ja voimavarojen lisäämisen tukemiseen. 

Anna-Kaisa Puusaari.jpg

Valmentaja

Anna-Kaisa Puusaari

 

Tule sellaisena kuin olet!

Tervetuloa mukaan yhteiseen työhön. Ratkaisun avaimet ovat jo sinulla. Se, mitä voin tarjota sinulle, on läsnäoloa, peilauspintaa ja ohjauksellista tukea elämäntilanteesi tueksi. Yhdessä voimme tutkailla sinulle sopivia tulevaisuuden suuntia, mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Perusta on vahvuuksissasi, kiinnostuksen kohteissasi ja osaamisessasi. Siihen on hyvä rakentaa.

 

Olen kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen ammattilainen, joka on työskennellyt erilaisissa ohjaukseen liittyvissä tehtävissä pitkään, viimeisen viidentoista vuoden ajan. Koulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri, kasvatuspsykologian asiantuntija ja opinto-ohjaaja. Työssäni minua koskettavat erilaiset ihmiset, ainutlaatuiset elämäntarinat ja se voima, joka jokaisessa meissä on. Työotteeni on voimavaralähtöinen ja ratkaisukeskeinen. Omannäköinen elämä ja hyvinvointi ovat asioita, joita kohti työssäni pyrin. Hyvä elämä on eläjänsä näköinen.

Pinja_edited.jpg

Valmentaja

Pinja Valo

 

Olen työhönvalmentaja ja kasvatuspsykologian asiantuntija.

 

Työurallani olen tehnyt sosiaalialalla erilaisia ohjaus- ja valmennustehtäviä sekä koulutuskentällä suunnittelutehtäviä. Olen valmentanut työttömiä työnhakijoita erilaisten TE-palveluiden hankkeissa, tehnyt yksilöllistä urasuunnittelutyötä, kouluttanut kevytyrittäjiä, ohjannut ja opettanut turvapaikanhakijoita sekä maahanmuuttajia, ja toiminut sosiaaliohjaajana lastensuojelutehtävissä. Hoivatiellä olen tehnyt pääasiassa ammatillista ja sosiaalista kuntoutusta työikäisille, joilla on fyysisiä ja/tai psyykkisiä haasteita työ- ja toimintakyvyssään, ja jotka ovat aloittamassa työuraansa tai palaamassa työelämään. Autan ja tuen urasuunnittelussa, osaamisen ja palvelutarpeen kartoituksessa, työnhaussa, työ- ja toimintakyvyn sekä elämänhallinnan haasteissa.

 

Työssäni minulle on tärkeää luoda turvallinen ja luottamuksellinen vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa. Tulipa matkan varrella sitten millaisia tilanteita vastaan tahansa, toimin rinnallakulkijana ja ohjaan yksilöä eteenpäin niissä asioissa, joissa hän itse toivoo. Vahvuuksinani ohjaustyössä on yksilöllinen, psykologinen ja dialoginen työote sekä asiakkaat, joilla on erilaisia mielenterveyden haasteita työ- ja toimintakyvyssään. Myös maahanmuuttajien työllistymisasioissa minun puoleeni voi kääntyä. 

Jarmo Salmi(3).jpg

Valmentaja

Jarmo Salmi

Pyrin kuuntelemaan asiakasta herkällä korvalla, jotta saisin mahdollisimman hyvän ymmärryksen hänen tilanteestaan, voimavaroistaan, haasteistaan. Sitten rakennamme yhteisesti suunnitelmaa hänen tavoitettaan kohti ja teemme askelmerkit välitavoitteille. Näin toimiessamme toivon syntyvän edellytykset molemminpuolisen luottamuksen rakentumiselle.

Pitkän työhistoriani aikana olen työskennellyt ambulanssissa, toiminut kouluttajana, työnohjaajana ja työhönvalmentajana.

Arvelen hyötyväni soveltuvasta korkeakoulututkinnosta, TM, työnohjaajan- ja työhönvalmentajan sekä toiminnallisen ryhmätyön ohjaajan (TRO) koulutuksistani. Perhevapaalta työelämään -hankkeessa toimin asiantuntijana erityisesti maahanmuuttajien työllistymiseen liittyvissä kysymyksissä, jotka ovat tulleet tutuiksi aiemmista työtehtävistäni.

Valmennukset Oulun seudulla toteuttaa Hoivatie Oy

Hoivatie Oy (ent. Nuorten Ystävät-palvelut) on valtakunnallinen kansalaisjärjestöpohjainen toimija, joka on perustamisestaan lähtien tehnyt ennakkoluulottomasti työtä heikommassa asemassa olevien sekä apua tarvitsevien lasten, nuorten ja perheiden hyväksi. Yhteiskunnallista hyvää tekevän kansalaisjärjestön ja palveluja tarjoavan liiketoimintakonsernin toiminta nivoutuvat Hoivatiellä saumattomasti yhteen, minkä ansiosta pystymme kehittämään yhä uusia toimintatapoja ja -malleja tukea tarvitsevien asiakkaiden henkilökohtaisten tarpeiden mukaan. Olemme valtakunnallisesti toimiva sosiaalialan osaaja ja palveluntuottaja.  

 

Perhevapaalta työelämään -uravalmennusta tuotetaan hyväksi havaitulla dialogiseen lähestymistapaan perustuvalla valmennusmallilla, joka huomioi asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Hoivatien uraohjaus- ja työhönvalmennus on rinnalla kulkevaa, yksilöllisesti räätälöityä tukea asiakkaille, työllistymis- ja/tai osaamisenkehittämistavoitteiden saavuttamiseksi.  

hoivatie logo wixiin.png
bottom of page