top of page

Hyödynnä vanhemmuuden tuomat taidot työelämässä!

Päivitetty: 5. toukok. 2021

Olet varmasti kuullut puhuttavan, miten vaikeaa on sovittaa yhteen perhe- ja työelämä - perheen arjen pyörittäminen haittaa aina tavalla tai toisella työssä suoriutumista. Vanhemmuus nähdäänkin usein työssä käynnin näkökulmasta negatiivisena asiana. Harvemmin keskusteluissa nostetaan esille vanhemmuuden myötä vanhemmille kehittyneitä ominaisuuksia ja taitoja. Vanhemmuutta ei pitäisi koskaan nähdä pelkkänä rasitteena työssä käyville ihmisille. Vanhemmuus nimittäin myös opettaa työelämässä tuiki tarpeellisia taitoja, jotka jokaisen vanhemman tulisi tunnistaa ja hyödyntää.


Mothers in Business –järjestön jäsenille tehdyssä kyselyssä äidit kertoivat erilaisista taidoista, joita he olivat oppineet vanhemmuuden myötä. Ja mitä parempaa, taitoja voi hyödyntää suoraan omassa työssä. Eräs mainituista vanhemmuuden tuomista taidoista oli kehittynyt kyky organisoida ja järjestellä asioita tärkeysjärjestykseen. Samalla ajankäytön hallinta ja kyky fokusoida on parantunut. Erityisesti asiantuntijatyössä edellä mainitut taidot ovat ensisijaisen tärkeitä.


Edellä mainittuun kyselyyn vastanneet henkilöt nostivat esille myös tunne-elämään liittyvien ominaisuuksien kehittymisen. Vastaajat kertoivat kykenevänsä tunnistaa ja ymmärtää omia tunteita paremmin kuin ennen vanhemmuutta. Samalla vastaajat kertoivat kehittyneestä taidosta kuunnella toisia ja ottaa muut huomioon. Ajateltaessa työelämän nykyisiä ja tulevaisuudessa yhä enemmän korostuvia sosiaalisten taitojen vaatimuksia, edellä kuvatut vanhemmuuden myötä kehittyneet taidot vievät pitkälle.Pöydän ääressä istuvia ja keskenään kommunikoivia naisia.


Vanhemmuus tarjoaa työelämässä tarvittavia taitoja mm. suunnitelmallisuuden ja asioihin varautumisen näkökulmasta. Esimerkiksi perheen kanssa tehtävät lomamatkat aiheuttavat tarpeen suunnitella ja varautua ennalta lähes kaikkeen mahdolliseen. Toisaalta kaikilla vanhemmilla on taatusti kokemuksia siitä, miten asiat eivät lasten kanssa menneetkään ihan niin kuin oli suunniteltu. Työelämässäkin on hyötyä, mikäli osaa varautua eri mahdollisuuksiin jo hyvissä ajoin. Kyky suunnitella etukäteen on elintärkeää esimerkiksi paljon työssään esiintyvälle. Samoin monen työssä on hyvä olla kokemusta epävarmuuden sietämisestä ja tarvittaessa toissijaisten suunnitelmien käyttämisestä, kun alkuperäinen suunnitelma ei pitänytkään.Lapsi maalaamassa miehen naamaa.

Mitä ikinä työksesi teetkään, muista pysähtyä hetkeksi miettimään omia kokemuksiasi vanhemmuudesta ja mitä niistä olet oppinut. Pohdi samalla, miten voisit parhaiten hyödyntää taitoja työelämään palatessasi. Ja erityisesti unohda negatiiviset ajatukset vanhemmuudesta työssä käyvän ihmisen rasitteena. Sen sijaan suhtaudu vanhemmuuteen ja sen tuomiin taitoihin voimavaroja kasvattavana asiana!


Toni Ruokonen


Kirjoittaja työskentelee Perhevapaalta työhön -hankkeessa projektisuunnittelijana.

74 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page