top of page

Otteita hanketyöntekijän arjesta: työtä ja yhteistyötä perheiden ja vanhempien hyväksi ympäri Suomen

Päivitetty: 11. marrask. 2021

Juna puksuttaa Pohjois-Pohjanmaalta Kainuun kautta (Pohjois-)Savon sydämeen Kuopioon. Edellisviikolla on jalkauduttu kollegoiden voimin Tampereelle ja Turkuun – ensi viikolla verkostotyö jatkuu taas Lapissa. Ohjelmassa on tai on ollut niin tapaamisia palveluntuottajien ja järjestökentän toimijoiden, kuten Mannerheimin Lastensuojeluliiton, kanssa kuin vierailuja kohtaamispaikoissa, esimerkiksi Perheentalolla. Lisäksi viedään esitteitä ilmoitustauluille sekä vieraillaan kaupungin toimijoiden luona neuvoloissa ja työllisyyspalveluissa.


Verkostotyö ja jalkautumiset ovat iso osa valtakunnallisen Perhevapaalta työelämään -hankkeen toimintaa samalla kun sähköpostit sinkoilevat ja Teams-palaverit pauhaavat Helsingistä Lappiin ja sille välille. Kaksivuotisen, työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoiman, hankkeen ytimessä on tarjota perhevapaalla oleville vanhemmille maksutonta valmennuspalvelua seuraavan askeleen ottamiseksi kohti työelämää.


Yhtenä tavoitteena hankkeessa on pohtia niitä väyliä, joita pitkin perhevapaalaisia tavoittaa tehokkaasti. Se ei nimittäin ole läheskään niin yksinkertaista kuin mitä ensikuulemalta voi ajatella – edes kotimaisilla kielillä, muunkielisistä perhevapaalaisista puhumattakaan. Perhevapaalla olevat henkilöt kun määritellään työvoiman ulkopuolella oleviksi, eivätkä he siten kuulu työllisyyttä edistävien palveluiden piiriin. Toisaalta perhevapaalaisen työelämäkuvioihin liittyvät asiat eivät välttämättä nouse esiin sote-palveluiden tapaamisissa.

Sitoumuksetonta työelämävalmennusta on tarjolla usealla eri kielellä perhevapaalla oleville vanhemmille Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa, Oulussa ja Lapin maakunnassa, jossa toteutusmuotona on etävalmennus. Tapaamisissa järjestöjen, kohtaamispaikkojen, kaupungin työntekijöiden ja muiden tahojen kanssa on pohdittu eri tapoja tiedottaa perhevapaalaisia saatavilla olevasta valmennuksesta. Perhevapaalaisten tavoittamisen kannalta oleellista on pohtia mitkä ovat niitä paikkoja, joissa vanhemmat ja perheet käyvät? Missä he viettävät aikaansa? Mitkä toimijat ovat niitä tahoja, jotka kohtaavat perheitä ja vanhempia? Siksi jokainen tapaaminen yhteistyökumppanien kanssa kaupungilta, järjestöistä ja muualta on tärkeä.


Verkostotyön ideana on myös tuoda eri toimijoita yhteen. Tarkoituksena hankkeessa on purkaa eri toimijoiden välisiä siiloja, madaltaa raja-aitoja sekä kehittää poikkihallinnollista yhteistyötä. Hankkeessa ”välitetään terveisiä” ja jaetaan tietoa hyvistä käytänteistä eteenpäin haasteiden ratkomiseksi yhdessä ja jotta pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen. Kannustamme hankkeesta lämpimästi eri toimijoita olemaan yhteydessä hanketiimiin yhteistyömahdollisuuksista sekä työskentelemään entistä paremman perhe- ja työelämän yhteensovittamisen puolesta.


Kesä-syksyn taitteesta käynnissä olleisiin valmennuksiin on toistaiseksi ilmoittanut vanhempia mukaan jokaisella alueella, mutta mukaan mahtuu edelleen hyvin ensi kesään saakka. Erään valmennukseen osallistuneen vanhemman kokemuksiin voit tutustua täällä (linkki vie ulkoiselle sivulle) https://www.kaleva.fi/nyt-tarvitaan-muutos-oululainen-viiden-lapsen-aiti/4035952. Mikäli sinulla tai jollakin tuntemallasi perhevapaalaisella on pientäkään epäilystä urasuunnasta, epävarmuutta osaamisesta, vaikeutta laatia työhakemus tai vaikkapa jotakin perheen- ja työelämän yhteensovittamiseen liittyen mielessä, niin tukea on tarjolla – maksutta.


Lisää valmennuksista voit lukea täältä: https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/

Mukaan valmennuksiin voit ilmoittautua täältä: https://www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/ilmoittauduKuva Mannerheimin Lastensuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piirin toimistolta 2.11.2021Teksti: Tomi Majuri


Kirjoittaja työskentelee projektisuunnittelijana Perhevapaalta työelämään -hankkeessa

439 katselukertaa0 kommenttia

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page