top of page

Perhevapaalta työelämään -hankkeen loppuraportti osoittaa palvelun tarpeen – hanke saa jatkoa

Päivitetty: 5. toukok. 2021

Vuosina 2018–2020 toimineella Perhevapaalta työelämään -hankkeella tuettiin pitkään perhevapailla olleiden paluuta takaisin työelämään. Hanke tarjosi ura- ja työnhakuvalmennusta vanhemmille, jotka kokevat epävarmuutta työhön paluusta. Hankkeeseen osallistujat olivat saamiinsa palveluihin erittäin tyytyväisiä.

Hankkeen tavoitteina oli mallintaa työllisyyspalvelujen tarjoamista perheiden lähipalveluna perhekeskusten kontekstissa, tukea perhevapaalla olevien joustavaa siirtymistä koulutukseen tai työelämään heille räätälöityjen palvelujen avulla sekä lisätä perhekeskuksen työntekijöiden tietoisuutta urasuunnittelun tukimuodoista. Hankkeen avulla on pyritty luomaan omalta osalta perheystävällisempää työelämää Suomessa.


Asiakkaiden näkökulmasta tavoitteet toteutuivat hyvin, ja osallistujat olivat erittäin tyytyväisiä. Suurin osa koki, että valmennukset auttoivat jäsentämään omaa tilannetta ja etenemään kohti työelämää. Osalla tämä tarkoitti alan vaihtamista ja uudelleenkouluttautumiseen hakeutumista.


Hankkeessa tunnistettiin haasteita nykyisessä palvelujärjestelmässä sekä keinoja, joilla perhevapailla olevien työelämäpalveluita voitaisiin kehittää. Hankkeen pohjalta tehdyt jatkosuositukset ovat seuraavat:


Perhevapaalla olevien vanhempien työelämään siirtymisen joustavaa tukea tulee vahvistaa.

Perhevapaalla olevien vanhempien urasuunnittelun tukeminen ei ole tällä hetkellä minkään toimijan vastuulla ja tuen saaminen on satunnaista. Lisäksi siinä on alueellista vaihtelua. Kaikille vanhemmille tulee olla tarjolla tietoa ja välineitä omatoimiseen urasuunnitteluun ja työelämään paluuseen, jonka lisäksi tarvitaan henkilökohtaisia asiakaslähtöisiä palveluita.


Perheiden kanssa työtä tekevien ammattilaisten tietoutta työelämään siirtymisen palveluista ja tuen vaihtoehdoista perhevapaalla oleville vanhemmille tulee lisätä.


Hankkeen kokemusten perusteella vanhemmilla on heikko käsitys erilaisista työelämään liittyvistä tukimuodoista ja palveluista. Hankkeessa tarjotun palvelun kautta vanhempien tietämys näistä tukimuodoista ja palveluista kasvoi huomattavasti. Näin ollen vanhemmille tulisi jakaa jo vanhempainvapaan varhaisessa vaiheessa ja lasten ja perheiden palveluissa tietoa perhevapaalta työelämään siirtymisestä.


Paremmat palvelut perheille edellyttävät sote-, työllisyys- ja koulutuspalveluiden verkostoitumista ja integraatiota.


Nykyistä laajemmalla verkostoitumisella on mahdollista luoda asiakkaan tarpeita vastaava tuen kokonaisuus tilanteessa, jossa vanhempi kaipaa ohjausta palatessaan perhevapaalta työhön tai opintoihin. Palvelujärjestelmän eri hallinnonaloilla ei ole riittävästi tietoa toisten toimijoiden palveluista. Laajemmalla yhteistyöllä voitaisiin saavuttaa merkittäviä etuja perhevapaalta työelämään siirtymisen sujuvoittamiseksi heille sopivalla hetkellä, jotta pitkittyneet perhevapaat ja tarpeettomat katkokset työuralla vältettäisiin.

 

On tärkeää turvata perhevapaalla olevien vanhempien urasuunnitteluun ja valmennukseen liittyvä toiminta myös jatkossa ja laajentaa toimintaa kansallisesti. Perhevapaalta työelämään liittyvän tuen kehittäminen jatkuu, sillä hankkeelle on myönnetty jatkorahoitus vuosille 2021–2022. Hankkeen rahoittaja jatkokaudella on työ- ja elinkeinoministeriö. Jatkohanke toimii kasvukeskuksissa ja hankkeen kohderyhmä laajentuu sisältämään maahanmuuttajavanhemmat sekä erityislasten vanhemmat.


Seuraa Perhevapaalta työelämään -jatkohankkeen toimintaa nettisivuillamme, Facebookissa, Instagramissa ja LinkedInissä!


Lue täältä sosiaali- ja terveysministeriön tiedote.


Lataa tästä Perhevapaalta työelämään -hankkeen loppuraportti (PDF):

Perhevapaalta työelämään -loppuraportti
Download • 2.20MB

Lapsi pitämässä kiinni kumartuneen naisen poskista, ja kuvassa hankkeen nimi sekä ELY:n ja sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön logot.

53 katselukertaa0 kommenttia
bottom of page