top of page

Varhaiskasvatus työmarkkinoille siirtyvien vanhempien tukena

Päivitetty: 5. toukok. 2021

Perhevapaan päättyessä monen vanhemman päällimmäisenä huolena on lapsen saaminen laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin. Vanhemman siirtyessä työmarkkinoille onkin välttämätöntä saada sovitettua yhteen sekä työ- että perhe-elämän välttämättömyydet. Myös yhteiskunnan näkökulmasta on tärkeää, että lastenhoitoon liittyvät kysymykset eivät estä tai vaikeuta vanhempien siirtymistä työelämään, mikä onkin varhaiskasvatukseen olennaisena osana kuuluva periaate.


Suomessa on kattava varhaiskasvatusjärjestelmä (tutustu varhaiskasvatukseen tarkemmin täällä), joka huomioi erilaisia lasten päivähoitoon ja vanhempien työllistymiseen liittyviä tarpeita. Tällä hetkellä varhaiskasvatuslaki takaa pääsääntöisesti jokaiselle lapselle oikeuden varhaiskasvatukseen 20 tuntia viikossa. Mikäli lapsen vanhemmat työskentelevät tai opiskelevat kokoaikaisesti, lapsella on oikeus kokopäiväiseen varhaiskasvatukseen. Keväällä 2019 työnsä aloittaneen Rinteen hallituksen yhtenä pyrkimyksenä on laajentaa kokopäiväisen varhaiskasvatuksen oikeus myös työttömien lapsille. Se mahdollistaisi osaltaan työttömien tehokkaamman työnhaun ja edistäisi siten työttömien vanhempien työllistymismahdollisuuksia. Työn löydyttyä jokaisella vanhemmalla on oikeus hakea ja saada lapselle hoitopaikka kahden viikon sisällä. Ilman kiireellisyyttä hakuaika varhaiskasvatukseen on neljä kuukautta, mikä onkin hyvä huomioida jo hyvissä ajoin ennen perhevapaan päättymistä.


Mies ja lapsia kädet pystyssä kämmenet avoinna.


Perinteisen päiväaikaan sijoittuvan varhaiskasvatuksen rinnalle on olemassa myös vuorotyötä tekevien kannalta välttämätön varhaiskasvatuksen mahdollisuus, minne lapsen voi viedä hoitoon esimerkiksi yövuoron ajaksi. Lisäksi on tarjolla erilaisia varhaiskasvatuspalveluita, jotka perustuvat vaihtoehtoiseen pedagogiikkaan tai erityiseen katsomukseen. Tällaisia ovat esimerkiksi Steiner- ja Montessori-pedagogiikat tai tiettyyn katsomukseen perustuva varhaiskasvatuspalvelu.


Varhaiskasvatuksen vaihtoehtona on lapsen kotihoito. Tosin vanhemman ollessa kotihoidon tuella, lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen, vaan ainoa varhaiskasvatuksen muoto on avoin varhaiskasvatus. Sekin tarjoaa vanhemmalle oivan mahdollisuuden järjestää työmarkkinoille siirtymiseen liittyviä asioitaan ja edistää siten omaa asemaa työmarkkinoilla. Viime aikoina avoin varhaiskasvatus on auttanut erityisesti maahanmuuttajataustaisia vanhempia.

Työmarkkinoille siirtymisen sujuvoittamisen lisäksi varhaiskasvatusta ja oikeutta siihen voi tarkastella myös sivistyksen sekä lapsen tulevaisuuden ja oikeuksien näkökulmasta: Laadukas varhaiskasvatus sekä siihen kuuluva esi- ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta tärkeän perustan elinikäiselle oppimiselle. Helsingin yliopiston, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyönä tehdyn tutkimuksen mukaan varhaiskasvatuksen piiristä peruskouluun siirtyneiden lasten koulumenestys on korkeampi kuin lapsilla, jotka eivät ole ottaneet osaa varhaiskasvatukseen.

Muista kartoittaa lähialueesi erilaiset varhaiskasvatuksen mahdollisuudet jo hyvissä ajoin ennen perhevapaasi päättymistä, jotta löydät lapsesi, työsi ja itsesi kannalta parhaan mahdollisen ratkaisun.

Toni Ruokonen


Kirjoittaja työskentelee Perhevapaalta työhön -hankkeessa projektisuunnittelijana.


52 katselukertaa0 kommenttia

Commenti


bottom of page