top of page
Äiti ja isä syleilevät vauvaa.

Miten huomioin perhevapaalaisen työssäni?

Perhevapaalaisen tuen tarve voi olla hyvin moninaista. Eri toimijoiden yhteistyöllä tukea saa helposti ja tulevaisuuden suunnittelu helpottuu. Sivuiltamme löydät Perhevapaalta työelämään -hankkeen ajankohtaisia uutisia ja pääset tutustumaan valtakunnallisiin ja alueellisiin verkostoihin.

Perhevapaalainen sote- ja työllisyyspalveluiden rajapinnassa

Perhevapaa on yksi elämän tärkeistä vaiheista. Se tuo mukanaan ikimuistoisia hetkiä, kehittää yksilön itsetuntemusta ja voi jopa laittaa koko muunkin elämän uusiksi. Samaan aikaan tauko työelämästä sekä palaaminen työmarkkinoille ja opintoihin voi herättää perhevapaalaisessa monenlaisia epävarmuuden tunteita. "Mistä saisin apua urasuunnitelmiini, perheen ja työn yhteensovittamiseen tai omien vahvuuksieni löytämiseen?"

Perhevapaalla oleva henkilö liikkuu työllisyys- ja sote-palveluiden rajapinnassa: työvoiman ulkopuolella hän ei ole työllisyys- tai koulutuspalveluiden asiakas. Neuvoloissa ja perhekeskuksissa henkilöstöllä taas ei ole resurssia auttaa perheen perustamisen myötä tulleissa työelämän muutoksissa, ja saatavilla oleva tieto on usein pirstaleista. Perhevapaalainen saattaa näin tuntea olonsa tilanteessaan eksyneeksi pohtiessaan vaihtoehtojaan perhevapaan jälkeen.

 

Perhevapaalta työelämään -hankkeessa vastataan tähän puutteeseen ja tuodaan alueellisia verkostoja yhteen: puramme toimialojen välisiä raja-aitoja ja kehitämme verkostomaista yhteistyötä, jotta perhevapaalainen pääsisi helposti käsiksi tarvitsemaansa tukeen ja tietoon. 

Blogistamme löydät ajankohtaista tietoa perhevapaista, perheystävällisestä työelämästä sekä hankkeen etenemisestä. 

Tukeeko toimintanne maahan muuttaneiden vanhempien kotoutumista ja työllistymistä?

Perhevapaalta työelämään -valmennuksiin pääsee mukaan monella eri kielellä. Valmennuksen toteuttajilla on valmiudet suomen, ruotsin, ja englanninkieliseen valmennukseen, ja loput kielistä toteutetaan tulkkauksen avulla. Samalla myös ryhmävalmennuskerrat on mahdollista järjestää osallistujamäärän mukaan tulkattuina, jotta vanhemmat saavat vertaistukea muilta samassa tilanteessa olevilta omalla äidinkielellään.

 

Valmennuksia on tarjolla suomeksi, ruotsiksi, pohjoissaameksi (Lapissa), englanniksi, ukrainaksi, venäjäksi, arabiaksi, somaliksi, kurdiksi (sorani tai kurmandzi), persiaksi ja mandariinikiinaksi.

 

Alla olevasta napista pääsee ilmoittautumislomakkeelle.

Valmennuksia useilla kielillä! (1).png
bottom of page