top of page
Tiimin jäsenet laittavat nyrkit yhteen.

Mikä hanke?

_edited_edited.jpg

Perhevapaalta työelämään on työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama ja Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima hanke. Hankkeen toimintakausi on vuosina 2021-2023. Jatkohankkeella viedään eteenpäin vuosina 2019-2020 toimineen Perhevapaalta työhön -hankkeen toimintaa, sillä tarve jatkolle havaittiin suureksi!

Perhe lukee tabletin näyttöä yhdessä sohvalla.

Verkostomaista yhteistyötä yli toimialarajojen

Valmennusten lisäksi hankkeen tavoitteena on kehittää työllisyyspalvelujen tarjoamista perheiden lähipalveluna sekä lisätä perhepalvelutoimijoiden henkilöstön tietoisuutta urasuunnittelun tukimuodoista. Hankkeen yhteistyökumppaneiden kesken kehitetään hankkeen toiminta-alueilla poikkihallinnollista ja verkostomaista yhteistyötä, jotta palveluita voitaisiin tarjota perhevapaalaisille myös jatkossa. Verkostomaisen yhteistyön kehittäminen on osa hankkeen tavoitetta luoda vanhemmille sujuvampia siirtymiä perhevapaalta kohti työelämää.

Gay Family
Working from Home

Digitaalinen palvelupolku perhevapaalla oleville vanhemmille

Perhevapaalta työelämään -hanke on mukana kehittämässä DigiFinlandin Sähköisen perhekeskuksen kokonaisuutta. Hanke on tuottanut vuoden 2023 alussa julkaistavaan Omaperhe-käyttöliittymään Perhevapaalta työelämään -palvelupolun perhevapaalla oleville ja lapsia kotona hoitaville vanhemmille.

Vuonna 2023 hanke on osaltaan myös mukana kehittämässä Sähköisen perhekeskuksen osiota ammattilaisille, jotta perheitä kohtaavilla ammattilaisilla on helpompaa löytää tietoa ja tukea perhevapaalaisia vaihtelevissa elämäntilanteissa. Digitaalisten palvelujen kehittäminen on osa hankkeen tavoitetta luoda sujuvampia siirtymiä perhevapaalta kohti työelämää.

Lue lisää Sähköisestä perhekeskuksesta DigiFinlandin sivuilta

Teimme hankkeena yhteistyötä OmaPerhe palvelun kanssa (Sähköinen perhekeskus), jonne teimme sisältöä Perhevapaalta työelämään -hankkeen valmennus teemoista artikkeleiden ja videoiden muodossa. 

Artikkelien kielivaihtoehdot

FI   SV  EN

Videoiden kielivaihtoehdot

FI  SV  EN 

Opas työnantajille perhevapaisiin varautumiseen

Hanke tuottaa yhteistyössä eri valtion toimijoiden, työmarkkinajärjestöjen, työnantajien ja vanhempia edustavien järjestöjen kanssa Perhevapaalta työelämään -oppaan työnantajien tueksi. Opas julkaistaan tammikuussa 2023.

Opas kokoaa yhteen työnantajalle keskeiset asiat, joita ottaa huomioon ennen perhevapaita, niiden aikana sekä työntekijän palatessa vapaalta työhön. Opas jakaa myös tietoa perhevapaauudistuksesta. Lisäksi opas ohjaa kustakin oppaan sisältöaiheesta lisätiedon äärelle, esimerkiksi yhteistyökumppanien tuottaman materiaalin pariin. Oppaan avulla hanke tukee perhevapaalaisten ja työnantajan sujuvaa yhteistyötä perhevapaille siirtyessä ja sieltä palatessa, ja pyrkii näin tukemaan osaltaan perheystävällisempää työelämää Suomessa.

Oppaan toimittaa Perhevapaalta työelämään -hanke ja tuottaa Era Content Oy.

Kielivaihtoehdot oppaaseen

FI     SV    EN

Father and Daughter
Candy Cotton

BLOGI

Vaikuttamistyötä ja viestintää

Hankkeen sivuilta ja somekanavistamme löydät tietoa ja tukea niin perhevapaalaisille, työnantajille kuin yhteistyökumppaneille. Oman sisällön lisäksi seuraamme ja jaamme yhteistyökumppaneidemme viestintää eteenpäin. Seuratessasi hankettamme pääset käsiksi ajankohtaiseen ja monipuoliseen tietoon ja saat alueellisia vinkkejä. Samalla olet mukana seuraamassa yhteiskunnassamme tapahtuvaa kehittämistyötä. 

Ohesta pääset lukemaan hankkeen blogia! 

bottom of page