top of page

Näin Perhevapaalta työelämään -hankkeessa huomioidaan sateenkaariyhteisö

Päivitetty: 6. heinäk. 2021

Kesäkuun huipentava Pride-viikko herättelee myös meitä perhevapaalla oleviin vanhempiin keskittyvänä hankkeena tarkastelemaan omaa toimintaamme kriittisesti, jotta perheiden palveluiden kehittämisessä huomioidaan tasavertaisena kaikenlaiset vanhemmat ja perhemuodot.


Äidit pitävät vauvaa sylissä.

Väestöliiton tutkimuksen mukaan osa sateenkaariperheiden vanhemmista ei kokenut tulleensa kohdatuksi tai hyvin kohdelluksi sosiaali- ja terveyspalveluissa heteronormatiivisten käsitysten vuoksi
Hankkeemme missio on luoda sujuvampia siirtymiä perhevapaalta kohti työelämää – jokaiselle vanhemmalle ja perheelle. Haluamme tuoda esiin monimuotoisten perheiden ja vanhempien huomioimisen myös hankkeen kehittämistyössä, kun kehitämme verkostoissa perheiden palveluita. Vanhempien kohtaamat huolet ja epävarmuudet on kohdattava palveluissa ammatillisella, avoimella ja kunnioittavalla suhtautumisella kaikenlaisia perheitä kohtaan.


Hankkeessamme toteutettavat Perhevapaalta työelämään -valmennukset ovat myös tarkoitettu jokaiselle, jota perhevapaalta siirtyminen kohti työelämää koskettaa perhemuodosta, sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Jokaisella vanhemmalla on henkilökohtaiset tarpeensa perheen ja työelämän välisissä siirtymissä. Siksi haluamme hanketiiminä varmistaa, että valmennuksiin osallistuvia vanhempia kohdellaan tasavertaisesti ja heidän omista lähtökohdistaan, tuomalla aiheen esiin keskusteluissa palveluntuottajien kanssa sekä valmennusten laadunvalvonnassa. Kannustammekin kaikkia valmennuksiin osallistuvia vanhempia antamaan matalalla kynnyksellä palautetta valmennusten sujuvuudesta, jotta mahdollisiin epäkohtiin pystytään herkästi puuttumaan. Löydät palautelaatikkomme Yhteys -sivuiltamme (www.perhevapaaltatyoelamaan.fi/yhteys)!


Sateenkaarilippu.


Moni kokee edelleen joutuvansa piilottamaan identiteettiään työpaikalla syrjinnän tai muiden suhtautumisen pelon vuoksi

Yksi Perhevapaalta työelämään -hankkeen viestinnän teemoista on monimuotoisuus työelämässä, johon sateenkaariyhteisön huomioiminen kuuluu tärkeänä osana. Näemme, että monimuotoisuus työelämässä on ennen kaikkea valtti ja edellytys työyhteisöjen menestykselle, ajatusten vaihdon rikkaudelle, uusille ideoille sekä sitä mukaa paremmin toteutetuille palveluille ja tuotteille. Luottamus työyhteisössä ja jokaisen hyväksyminen siihen omana itsenään lisäävät työntekijöiden hyvinvointia ja tuottavuutta. Pyrimme viestimään esimerkiksi hankkeen kuvituksessa ja kielessä monimuotoiset perheet ja vanhemmat huomioiden, ja olemaan herkkiä myös jatkuvasti kehittämään viestintäämme aiempaa moninaisemmaksi. Otamme mielellämme myös vastaan palautetta hankkeen viestinnästä ja siinä esiintyvistä epäkohdista kehittymisen tueksi.


Perhevapaalta työelämään -hanketiimin kantaviksi arvoiksi on hankkeen alkaessa yhdessä sovittu luottamus, arvostus, yhdessä tekeminen sekä luovuus. Näitä arvoja kannustamme myös jokaista työ- ja ammattiyhteisöä edustamaan. Sujuva perheen ja työn yhdistäminen kuuluu kaikille!


Hyvää Pride-viikonloppua jokaiselle! 🌈


Perhevapaalta työelämään -hanketiimi:

Saija, Mikko, Emma, Tomi ja PauliinaAiheesta lisää:


Seta (2019): Sukupuolen moninaisuus ja lapset - Opas varhaiskasvatuksessa työskenteleville ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille moninaisten lasten ja heidän perheidensä kohtaamisesta.


Väestöliitto (2018): Sateenkaariperheiden vanhemmat - Kokemuksia lasten hyvinvoinnista, perhesuhteista ja tuen saannista. Kirjoittanut Kia Aarnio, Tytti Solantaus & Anna Rotkirch. Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja D 63/2018.


Seksuaalivähemmistöt työelämässä:


Sateenkaariperheet ry: Mikä sateenkaariperhe?

178 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page