top of page

Palveluun jo osallistuneet vanhemmat suosittelevat palvelua kaikille vanhemmille!

Päivitetty: 5. toukok. 2021

Hankkeen palvelut ovat täydessä käynnissä ja me hanketyöntekijät olemme käyneet keskustelemassa osallistujien kanssa heidän palvelussa saamistaan kokemuksista. Keskustelujen perusteella osallistujat ovat olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun. Lisäksi he ovat suositelleet sitä kaikille vanhemmille, joilla on vähänkin epävarmuutta työhön siirtymisen suhteen! Palvelusta todella saa arvokkaita neuvoja ja tietoa työelämään liittyvistä asioista.Ihmisen käsi pitelemässä kirjaa pöydällä, kahvikuppi toisessa kädessä.


Keskustelut ammattilaisten kanssa alkavat heti ilmoittautumisen jälkeen, jolloin valmentaja tai muu palveluntuottajan edustaja ottaa sinuun yhteyttä joko puhelimitse tai sähköpostilla. Ensimmäisessä keskustelussa paneudutaan sinun tilanteeseesi ja pääset heti kertomaan ne asiat, jotka sinua mietityttävät. Siten palvelun sisältö pystytään räätälöimään niin, että se huomioi sinun (ja tietysti muidenkin) tilanteesi parhaalla mahdollisella tavalla.


Itse palvelu koostuu sekä ryhmäkohtaisesta että yksilökohtaisesta osiosta, molemmissa osioissa kertoja on kuusi ja valmennus alkaa ryhmäkerroilla. Ryhmäkerroilla sisältönä on mm. voimavaroihin ja hyvinvointiin sekä omien vahvuuksien kartoittamiseen liittyvää pohdintaa ja keskustelua. Yksilökerroilla sinulla ja valmentajalla on tilaisuus käydä läpi juuri sinun yksilöllistä tilannettasi ja hakea niihin parhaat ratkaisut. Yksilökerroilla on mm. päivitetty CV:tä, tutustuttu erilaisiin työllistymismahdollisuuksiin ja laadittu työhakemuksia osallistujien tavoittelemiin työpaikkoihin. Työhakemusten lähettäminen on ollut tehokasta, heti ensimmäisestä valmennusryhmästä eräs osallistuja löysi itselleen työpaikan!


Palveluun osallistuneet vanhemmat ovat antaneet erinomaista palautetta valmennuksesta. Erityisesti he ovat kiitelleet ryhmäkertojen tarjoamaa vertaistukea. Ryhmäkerrat antavatkin loistavan tilaisuuden keskustella omasta tilanteestasi muiden vastaavassa tilanteessa olevien vanhempien kanssa. Keskustelujen kautta osallistujat ovat huomanneet, etteivät ole yksin ajatustensa kanssa ja moni osallistuja onkin saanut vertaistuen avulla rohkeutta lähteä toteuttamaan itsellä jo valmiina olleita suunnitelmia. Lisäksi ryhmän muilta osallistujilta voi saada omaan tilanteeseen hyviä vinkkejä. Parasta on, että vertaistuki ei pääty viimeiseen valmennuskertaan, vaan monet palveluun osallistuneet ovat ystävystyneet ryhmässä ja tsemppaavat toisiaan vielä palvelun päätyttyä.Ihmisiä hymyilemässä rivissä.


Vertaistuen lisäksi palvelua on kiitelty siitä, että siinä pääsee käsittelemään omia suunnitelmiaan ammattilaisten kanssa. Valmentajat ovat kokeneita työelämään liittyvien asioiden asiantuntijoita ja he ovat paikalla vain ja ainoastaan sinua varten. Osallistujat ovatkin kokeneet erittäin arvokkaaksi juuri alan ammattilaisten antaman tuen - he ovat osanneet sanoittaa osallistujien tilanteen ja kirkastaneet monen kohdalla alkuasteella olevia suunnitelmia. Saatujen palautteiden mukaan "valmentajat ovat olleet asiantuntevia ja osaavia". Muutoinkin osallistujilta kerätyissä palautteissa palvelulle on annettu hyviä tai erinomaisia arvioita!


Valmennuksen lisäksi osallistujat ovat kiitelleet laajasti valmennuksen ajaksi järjestettyä lastenhoitoa ja sitä, että lastenhoito on aina järjestetty valmennustilojen viereisissä tiloissa. Sen on nähty mahdollistavan vanhempien osallistumisen valmennukseen. Moni onkin palautteessaan maininnut, ettei olisi muuten päässyt paikalle lainkaan ja valmennuksen mahdollisuudet olisivat jääneet käyttämättä. Lisäksi monen osallistujan lapsi on ollut ensimmäistä kertaa ulkopuolisen hoidettavana ja he ovat kiitelleet mahdollisuutta "opetella" lapsen jättämistä hoitoon ennen lasten kokopäiväisen päivähoidon alkua.


Tule sinäkin rohkeasti mukaan muiden vanhempien suosittelemaan palveluun ja ilmoittaudu palveluun tästä.
Kirjoittaja työskentelee Perhevapaalta työhön -hankkeessa projektisuunnittelijana.

35 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page