top of page

Perhe- ja työelämää yhteensovittamassa

Päivitetty: 5. toukok. 2021

Kokonaisvaltainen hyvinvointi alkaa vallata alaa elämän jokaisella osa-alueella. Työhön liittyvät asiat kuuluvat olennaisena osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Selvitysten perusteella etenkin nuoret arvostavat suuresti työn ja muun elämän tasapainoa. Vastaavasti työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on noussut tärkeäksi teemaksi niin työpaikoilla kuin yksilöiden arvomaailmassa. Ihmiset odottavat yhä enemmän työelämältä vuorovaikutteisuutta, jolloin työntekijän tarpeet tulee huomioiduksi yhtä lailla kuin työantajaorganisaation vaatimukset työntekijälle.


Muuttuvat trendit eivät tapahdu tyhjiössä. Onnistuakseen myös työnantajien on omaksuttava täysin uudenlaisia toimintatapoja ja lähestyttävä työntekijöidensä hyvinvointia tavalla, joka mahdollistaa perhe- ja työelämän entistä paremman yhteensovittamisen. Se ei ole pelkästään työntekijän etu. Täytyy muistaa, että hyvinvoiva työntekijä on myös työnantajan näkökulmasta tavoiteltava asia. Siksi yhä useampi työnantaja onkin jo laatinut erilaisia toimintatapoja, joilla tukea työntekijöidensä hyvinvointia edistämällä perheen ja työn yhteensovittamista. Samalla työntekijöiden valmiudet sitoutua työnantajaan lisääntyy. Molemmat voittavat.


Tutkimusten valossa ihmisillä on enemmän positiivisia kokemuksia työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta kuin negatiivisia. Tosin kielteiset kokemukset tuntuvat olevan herkempiä leviämään työstä muille elämän osa-alueille kuin positiiviset tekijät. Yksilöitä kohtaavat työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen suurimmat haasteet ovat peräisin työn aiheuttamista liiallisista paineista, liian pitkistä työpäivistä tai työhön liittyvästä epävarmuudesta. Onnistuminen työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisessa onkin tärkeää, epäonnistuessaan se saattaa johtaa jopa vakaviin mielenterveyden ongelmiin, kuten masennukseen ja uupumukseen.Nainen ja lapsia pihatöissä kasvimaalla.

Mutta tärkein kysymys tietenkin on, mitä ovat ne keinot, joilla edistää työn ja perhe-elämän yhteensovittamista. Ensisijaiset ratkaisut liittyvät työaikajoustoihin, kuten lyhennettyyn työviikkoon, etätyön luomiin mahdollisuuksiin, osittaiseen hoitovapaaseen, joustavaan työaikaan ja toimiviin sijaisjärjestelyihin lapsen sairastuessa. Niillä kyetään löytämään ratkaisuja juuri yllä mainittuihin negatiivisten kokemusten lähteisiin. Kaikissa työpaikoissa edellä luetut vaihtoehdot eivät kuitenkaan ole mahdollisia. Onkin erityisen tärkeää, että työpaikalla käydään keskustelua kunkin työntekijän työnkuvan mahdollistamista työaikajoustoista jo hyvissä ajoin ennen perhevapaan päättymistä. Työnantajalla on suuri vastuu työntekijän työn ja perheen yhteensovittamisessa; työpaikalla pitäisi sekä ylemmän että keskiasteen johdon olla tietoisia organisaation linjoista asiassa, jotta myös työntekijät voivat tulla niistä tietoisiksi. Kun molemmilla osapuolilla on hyvä käsitys siitä, miten toimitaan työntekijän palatessa työelämään, myös työhön liittyvät epävarmuudet vähenevät ja työntekijän hyvinvointi lisääntyy.


Myös käsillä olevan hankkeen valmennuksissa työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen on keskeinen osa. Palvelussa käsitellään aihepiiriä aiheeseen mm. lastenhoitoon liittyvien kysymysten ratkaisemisella, työaikajoustojen mahdollisuuksiin tutustumisella sekä oman jaksamisen ja arjen järjestämisen taitoja kehittämällä. Jos koet vähänkin tarvitsevasi apua työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa, ilmoittaudu rohkeasti mukaan palveluun! Palvelu on suunniteltu juuri sinua ja sinun tilannettasi varten!


Toni Ruokonen


Kirjoittaja työskentelee Perhevapaalta työhön -hankkeessa projektisuunnittelijana.

203 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page