top of page

TE-palvelut tarjoavat monipuolista apua työelämään liittyvissä asioissa perhevapaan jälkeen

Päivitetty: 5. toukok. 2021

Noin puolella perhevapaalaisista ei ole työpaikkaa, johon palata perhevapaan päättyessä. Jos olet yksi heistä, älä vaivu epätoivoon. TE-toimistojen palveluvalikoimassa on runsaasti erilaisia vaihtoehtoja, jotka auttavat sinua pääsemään työelämään. Apua saat mm. opiskeluihin, työnhakuun tai yrittäjyyteen liittyvissä kysymyksissä. Muistathan, että palveluihin päästäksesi sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi heti perhevapaasi päättyessä.


Seuraavaksi esitellään lyhyesti erilaisia työttömille tarkoitettuja TE-palveluja. Niitä lukiessasi voit miettiä, mikä niistä tarjoaisi juuri sellaista apua, joka sinun kannattaa hyödyntää.


Työnhakuvalmennus. Työnhakuvalmennuksessa opit hakemaan työtä tavoitteellisesti ja itsenäisesti. Valmennuksessa sinua opetetaan mm. laatimaan ja päivittämään CV:si sekä kartoitetaan kannaltasi soveltuvimmat työnhakukanavat ja -tavat. Valmennukset kestävät yleensä 1-10 päivää.Ihmisen käsi, jossa kynä täyttämässä lomaketta.


Työhönvalmennus: Työhönvalmennuksessa saat TE-toimiston asiantuntijalta henkilökohtaista opastusta etsiessäsi työtä. Hänen ohjauksellaan löydät ja tuot esille osaamisesi ja vahvuutesi työmarkkinoilla. Tukea saat työnhaun lisäksi mm. työhaastatteluun valmistautumiseen tai työsuhteen solmimiseen. Voit ilmoittaa kiinnostuksesi työhönvalmennukseen, kun olet yhteydessä TE-toimiston asiantuntijaan.


Uravalmennus: Uravalmennuksessa saat tietoa, neuvontaa, ohjausta ja tukea ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojesi selkiyttämiseen, koulutukseen hakeutumiseen sekä työelämävalmiuksien kehittämiseen. Valmennuksen aikana laadit itsellesi toteuttamiskelpoisen ura- ja työllistymissuunnitelman. Uravalmennus on käytännönläheistä ja toiminnallista. Siihen liittyy usein oppilaitoksiin ja työhön tutustumisia sekä lyhyitä työelämän lupa- ja korttikoulutuksia. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi saat tietoa ja tukea toisilta valmennukseen osallistujilta. Vastaavaa työuraan liittyvää palvelua voit saada hakeutumalla myös ammatinvalinnanohjaukseen. Siinä ohjaus tapahtuu yhteistyössä ammatinvalintapsykologin kanssa.


Työvoimakoulutus: Ammatillisen työvoimakoulutuksen tavoitteena on usein suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinto tai tutkinnon osa. Monilla eri ammattialoilla järjestetään lisäksi jatko- tai täydennyskoulutusta. Yrittäjäksi aikovalle järjestetään yrittäjäkoulutusta ja siihen voi yhdistää yritystoiminnan aloittamisen. Kesken olevia korkeakouluopintoja ei ole mahdollista suorittaa loppuun työvoimakoulutuksena. Ne voi kuitenkin olla mahdollista suorittaa loppuun omaehtoisina opintoina työttömyysetuudella.


Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella. Omaehtoinen opiskelu voi parantaa ammattitaitoasi ja mahdollisuuttasi saada työtä tai säilyttää työpaikka. TE-toimisto ei hanki koulutusta eikä valitse opiskelijoita koulutukseen kuten työvoimakoulutuksessa. Ennen koulutusta ja tukipäätöstä TE-toimisto arvioi, parantaako koulutus ammattitaitoasi ja mahdollisuuksiasi työmarkkinoilla. Tutustu omaehtoiseen opiskeluun ja sen edellytyksiin tarkemmin täällä.Ihminen lukemassa pöydän ääressä kirjaa.

Työkokeilu: Työkokeilussa henkilö voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilussa pääset tekemään työpaikalla yleisesti työsuhteessa tehtäviä töitä. Työkokeilu sopii sinulle, jos sinulta puuttuu ammatillinen koulutus tai suunnittelet alan tai ammatin vaihtoa. Työkokeilu on hyvä vaihtoehto saada kosketusta työelämään, jos olet ollut pidempään pois työmarkkinoilta esimerkiksi juuri perhevapaan takia. Työkokeilun järjestäjä vastaa työn ohjauksesta ja valvonnasta.


Palkkatuki: Työllistymistä voi edistää myös hyödyntämällä palkkatukea. Se on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin.


Yrittäjäkoulutukset. Mikäli olet kiinnostunut yrittäjyydestä, saat eväitä yrityksesi perustamiseen erilaisista yrittäjyyskoulutuksista. Voit hakea apua yrityksesi aloittamiseen esim. yrittäjyyteen keskittyvistä uravalmennuksista. Ne mm. valottavat käytännön näkökohtia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta sekä arvioivat, millaiset valmiudet sinulla on yrittäjyyteen. Voit myös osallistua lyhytkestoiseen työvoimakoulutuksena järjestettävään yrittäjäkoulutukseen, josta saat perustietoa yrittäjyydestä ja sen perustamisesta sekä yritystoiminnan eri alueista, kuten rahoituksesta, markkinoinnista, viestinnästä, verotuksesta ja taloushallinnosta. Lisäksi koulutus kehittää yritysideaasi ja tukee liiketoimintasuunnitelmasi laatimista.Hymyilevä ihminen edessään leivonnaisia ja toinen ihminen.


Yllä on tiivistys TE-palvelujen monipuolisesta palvelutarjonnasta. Halutessasi voit lukea lisää TE-toimiston palveluista täältä.


Edellä esitellyt palvelut ovat siis tarkoitettu työttömille työnhakijoille eikä perhevapaalaisilla valitettavasti ole oikeutta osallistua niihin. Onneksi hankkeemme palvelut sisältävät täysin vastaavia palveluja ja tarjoavat samaa tukea myös perhevapaalla tällä hetkellä oleville. Siksi Perhevapaalta työhön -hankkeen palvelut ovatkin ainutlaatuinen mahdollisuus perhevapaalaisille päästä osallistumaan työelämään liittyviin palveluihin jo ennen perhevapaan päättymistä. Älä siis turhaan odota perhevapaasi päättymistä ja työttömäksi ilmoittautumista vaan ilmoittaudu rohkeasti mukaan palveluihin, niin saat apua sinua askarruttaviin kysymyksiin jo nyt!


Toni Ruokonen


Kirjoittaja työskentelee Perhevapaalta työhön -hankkeessa projektisuunnittelijana.

71 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page