top of page

Vahva tahtotila tukea perhevapaalaisten siirtymistä työelämään

Päivitetty: 5. toukok. 2021

Perhevapaan päättyminen ja työelämään siirtyminen on monella tapaa merkittävä tilanne jokaiselle vanhemmalle. Erityisesti, jos kyseessä on ollut ensimmäisen lapsen kanssa vietetty vanhempainvapaa. Perheellisen on huomioitava työhön mentäessä paljon asioita, joihin ei tarvinnut ennen lasten saantia kiinnittää mitään huomiota. Arjen pyörittämiseen on tullut rutkasti lisää hoidettavaa. Lisäksi pitkä aika poissa työstä aiheuttaa paljon uusien asioiden opettelua, vaikka vanhaan työhönsä palaisikin. Monen kohdalla uuden työn etsiminen tai mahdollisesti uudelle uralle suuntaaminen ja sille kouluttautuminen on tosiasia.

Perhevapaalta työelämään siirtyvien haasteita ei ole perinteisesti huomioitu valtionhallinnon osalta erityisiä ratkaisuja vaativina kysymyksinä ja työmarkkinoille palaamisen haasteet ovat jääneetkin perhevapaalaisten sekä työnantajien välillä hoidettaviksi asioiksi. Toki Suomen varhaiskasvatusjärjestelmä on tukenut työhön palaavia vanhempia jo vuosikymmeniä, mutta kattavat panostukset esimerkiksi viranomaisten palveluvalikoimassa ovat jääneet vähemmälle huomiolle.Ihmisiä kommunikoimassa keskenään.

Nyt viranomaisten ja valtiojohdon lähestymisessä asiaan on nähtävissä selkeää muutosta. Perhevapaauudistuksesta ja perhevapaajärjestelmän tasa-arvon lisäämisestä on puhuttu julkisessakin keskustelussa paljon. Itse perhevapaajärjestelmän ohella myös perhevapaalaiset ja heidän työelämähaasteensa ovat nousseet osaksi päivänpolitiikkaa ja samalla mukaan viranomaisten tarjoamaan palveluvalikoimaan. Taustalla on tietysti ihmisten työllistymiseen liittyvät kansantaloudelliset näkökohdat, mutta tärkeänä tulokulmana on myös ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja työn suuri merkitys siinä.


Tahtotila perhevapaalaisten tukemiseksi on viranomaisten parissa selvästi muuttunut. Sitä ilmentää Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa oleva tavoite pitkään perhevapailla olleiden vanhempien työllistämisen edistämisestä. Toinen, käytännön esimerkki on helmikuussa 2019 alkanut Perhevapaalta työelämään –hanke (tutustu tästä hanke-esittelyymme). Hanke on konkreettinen osoitus siitä, miten viranomaisten palvelut tavoittavat myös perhevapaalla olevat vanhemmat, ja jonka avulla pyritään löytämään ratkaisuja heidän kokemiinsa ongelmiin. Hankkeen palvelut alkavat syksyllä 2019 ja kestävät kesään 2020 asti.


Vaikka hanke onkin toimintakautensa puolesta rajattu, se ei kuitenkaan ole tarkoitettu vain väliaikaiseksi ratkaisuksi pysyviin ongelmiin. Hankkeen aikana juurrutetaan perhevapaalaisille suunnatut työelämäpalvelut pysyväksi osaksi perhekeskuksista jo nyt löytyvien sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalle. Siten kyetään varmistamaan, että perhevapaalaiset saavat tarvitsemansa työelämään siirtymistä sujuvoittavat palvelut myös hankkeen toimintakauden päätyttyä. Silloin viranomaiset kykenevät aidosti palvelemaan perhevapaalla olevien työmarkkinoille siirtymistä.

Toni Ruokonen


Kirjoittaja työskentelee Perhevapaalta työhön -hankkeessa projektisuunnittelijana.

7 katselukertaa0 kommenttia

Comments


bottom of page